Køpsvilkår

Garanti
Samtlige varer i vårt sortiment omfattes av minst ett (1) års fabrikks/leverantørs garanti om ingenting annet angis. Kjøperen har aldrig større rett mot Limitless Card  enn hva Limitless Card  har mot respektive produsent.
Reklamasjon skal gjøres innenfor rimlig tid fra det at feilet oppdages. Det er ved reklamasjon etter garantitidens utgang at kjøperen skal påvise at feil man klager på fanns allerede ved leveransetillfellet. Konsumentkjöpsloven og andre tillpassede lover gir deg som kund visse rettigheter, normalt 2 år. Mer information om denne loven kan du finne på Forbrukerrådets hjemmeside: www.forbrukerportalen.no


Transportskader
Kontroller eventuelle transportskader ved mottaging av gods. Oppdager du skader skal dette anmeldes direkte til transportören og angis på fraktsedelen.

Personalia
Limitless Card behandler all personalia konfidentiellt. De brukes bare i våre kontakter med kundene og for å kunne fullföre våre oppgaver mot disse. Din adresse kommer ikke til å selges, byttes eller deles med andre firmaer, organisasjoner eller privatpersoner.

Bestilling
Bestillinger skjer via hjemmesiden, mail eller telefon om ikke annet avtales. Bestilling som gjøres i annen persons navn uten dennes tllatelse, eller på annen måte som medfører at Limitless Card lider økonomisk eller annen skade politianmeldes.

Priser
Alle produktpriser er angitt i norske kroner inklusive moms.
Ved faktrurabetaling er kredittiden 14 dager.
Ved betalingsfordrøjning tillkommer årlig rente på utestående beløp med femten (15) % plus gjeldene diskonto fra forfallsdagen. Prisen som gjelder ved bestillingstillfellet gjelder også ved leveransetillfellet, uansett om prisene etter det at ordren er lagt går enten opp eller ned. Vi reserverer oss for eventuelle feilaktigheter.

Leveransetider
På hjemmesiden gis preliminær leveransetid som bekreftes av oss ved bestilling. Limitless Card reserverer seg for eventuelle feilaktige oppgifter som ligger til grund for denne leveranseindikering hvilket kan få til følge at leveransen kan komme tidligere såvel som senere enn beregnet. Speditøren ringer alltid og aviserer leveransen.

Leveranser
Leveranse skjer på avtalt plass med en av Limitless Card valgte speditører, iht. de leveransemåter som presenteres innen avsluttning av bestilling, og debiteres i fölge gjeldende prisliste. Det er på kjøperens ansvar å se til at den adresse som oppgis til Limitless Card ved bestillingstillfellet er korrekt, og at kjøperen, etter det at Limitless Card  effektuert ordren følger opp leveransen hos speditøren, samt ser til at leveransen avhentes/mottas på avhentningsstedet innen rimlig tid fra avsending, vanligvis ni (9) dager fra avsending.

Kontroll av varen ved mottaging/transportskador
Risikoen for varen overgår på kunden etter mottagelse. Undersök alltid om forpakningen har synlige skader sammen med transportøren som skal notere dette på fraktsedelen.

Forandring av ordre
Kunden har selvfølgelig fram til det punktet ordren effektueres retten til å, uten kostnad for denne annet enn prisforskjell på varen, forandre sin ordre, med reservasjon for den av kunde bestilt vare hvilken ikke lagerføres. Ved endring av vare på ordre gjelder den prisen som er aktuell ved tillfellet for forandringen. Noter at ordre som er bestilt hos produsenten og er i produksjon ikke kan forandres.

Avbestilling
Avbestilling av ordre er mulig uten kostnad for kunden fram til det tidspunktet ordren effektueres. Effektuering sker da kunden lagt forskuddsbetaling. Avbestilling etter det at ordren er effektuert er ikke mulig. Du som kunde er om vi har effektuert din ordre i samtlige tillfelle skyldig å motta forsendelsen. Avbestilling av ikke lagervare som produseres spesielt for kunde er ikke mulig etter det at vi har bestillt varen fra fabrikken og den er satt i produksjon.

Informasjon
Vi reserverer oss for trykkfeil, feil i informasjon, samt feil i spesifikasjon, på samtlige i vårt sortiment forekommende produkter og tjenester. All bildeinformasjon på våre sider skal sees som illustrasjoner, og XXXXXX kan ikke heller garantere at bilder viser varens eksakte utseende.

Firmaet

Limitless Card 

Viborgvej 79

8920 Denmark

Klagemuligheder – oversigt og links:

Har du en klage over et produkt, købt i vores Webshop, kan der sendes en klage til:
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Link: www.forbrug.dk

Hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land, kan du angive din klage i EU Kommissionens online klageplatform.
Platformen findes her: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
Angiver du en klage her, skal du oplyse vores E-mail adresse: info@skylinecard.dk