fbpx

Persondatapolitik hos SkyLine Estate IVS

Vi indhenter kun persondata i de tilfu00e6lde, hvor dette skulle vu00e6re relevant for os, og vi vil kun indhente persondata, hvis det er relevant for din aktivitet hos SkyLine Estate IVS.

Ved indsamling, behandling og anvendelse af dine persondata overholder vi altid alle relevante lovbestemmelser.

Vi vil kun opbevare dine persondata, su00e5 lu00e6nge vi enten er pu00e5lagt en juridisk forpligtelse hertil, eller su00e5 lu00e6nge det er relevant for den hensigt, hvormed de blev indsamlet.

Oplysninger vi indsamler

Hvis du u00f8nsker at ku00f8be og modtage et produkt eller en ydelse fra os, har vi brug for at indsamle visse persondata for at kunne gennemfu00f8re handlen og for at kunne tilbyde dig vores services. Vi kan bruge cookies til at holde styr pu00e5 indholdet i din indku00f8bskurv, mens du bruger vores webshop.

Vi kan indhente oplysninger som f.eks. navn, e-mailadresse, postadresse, leveringsadresse (hvis den varierer fra postadresse), telefonnummer og betalingsoplysninger.

SkyLine Estate IVS indsamler og behandler dine persondata, nu00e5r du foretager dig fu00f8lgende:


– Besu00f8ger vores hjemmeside

– Gennemfu00f8rer et ku00f8b af vores produkter

– Opretter en konto

– Tilmelder dig vores nyhedsbrev

– Sender os spu00f8rgsmu00e5l, reklamationer eller feedback

Den dataansvarlige

Den dataansvarlige for indsamling, behandling og anvendelse af dine personoplysninger pu00e5 www.limitlesscard.io er SkyLine Estate IVS, Monradsgade 17a St 1, cvr nr. 40223770

Behandlingsgrundlag og formu00e5l

Dine almindelige kontaktoplysninger som navn og adresse indhenter vi for at kunne levere det produkt eller den ydelse, som du har ku00f8bt hos os. Din e-mailadresse indhenter vi for at kunne sende dig en ordrebekru00e6ftelse samt en leveringsbekru00e6ftelse.

Nu00e5r du betaler for dit produkt eller din ydelse indsamler vi dit navn, dine kortdata og IP-adresse. De oplysninger, der indsamles i forbindelse med betalingstransaktionen, anvendes og gemmes kun til betalingsafvikling og opfyldelse af den indgu00e5ede aftale. Ved gennemfu00f8relse af betalinger, vil nogle af dine data blive videregivet til Stripe, inklusiv information der er nu00f8dvendig for at gennemfu00f8re eller understu00f8tte betalingen, su00e5som det totale ku00f8bsbelu00f8b og faktureringsinformation.

Hvis du under registreringsprocessen eller pu00e5 vores hjemmeside har givet os dit samtykke hertil, bruger vi din e-mailadresse til udsendelse af et nyhedsbrev. Du kan til enhver tid til- og afmelde dig nyhedsbrevet. Alle nyhedsbreve indeholder ogsu00e5 et link til afmelding. Hvis behandling af persondata er baseret pu00e5 dit samtykke, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde samtykket.

Hvis du ikke u00f8nsker at opgive de persondata, som er pu00e5kru00e6vet for at gennemfu00f8re et ku00f8b af et produkt, vil du desvu00e6rre ikke have mulighed for at ku00f8be produkter af os pu00e5 vores hjemmeside.

Dine oplysninger (undtagen din e-mailadresse, hvis du har givet samtykke til behandling heraf med henblik pu00e5 modtagelse af tilbud) vil blive slettet 5 u00e5r efter, at du har modtaget din vare eller ydelse.

Andre modtagere af personoplysninger

Vi su00e6lger ikke dine persondata til tredjemand, og vi overfu00f8rer ikke dine persondata til tredjelande.

Vi har vores hjemmeside hos one.com og betalingssystem gennem Stripe, som fungerer som vores databehandler. Alle persondata som du oplyser pu00e5 vores hjemmeside vil blive opbevaret i one.com s datacentre.

Vi anvender eksterne virksomheder som leverandu00f8rer for at levere vores ydelser bedst muligt. Disse eksterne leverandu00f8rer er databehandlere og behandler i visse tilfu00e6lde personoplysninger i forbindelse med deres levering af ydelser til os. Vores databehandlere behandler kun personoplysninger efter vores instruks og i overensstemmelse med lovgivningens krav til databehandlere.

Vi har indgu00e5et databehandleraftaler med vores databehandlere, hvilket er vores garanti for, at de overholder gu00e6ldende regler om beskyttelse af dine personoplysninger.

Dine rettigheder

Som den registrerede har du en ru00e6kke rettigheder, som vi til enhver tid skal sikre opfyldelse af. Du har ret til at anmode os om fu00f8lgende:
u2022 At fu00e5 adgang til og fu00e5 rettet/u00e6ndret dine persondata
u2022 At fu00e5 slettet persondata

Du har derudover ret til at protestere over behandlingen af dine personlige data, og du har ret til at indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed.

u00d8nsker du ikke lu00e6ngere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begru00e6nse behandlingen af dine personoplysninger, kan du ogsu00e5 sende os en anmodning herom til vores e-mailadresse info@skylinecard.dk.

u00a0