Personuppgiftspolicy på SkyLine Estate IVS

Vi samlar bara in personuppgifter i fall där detta borde vara relevant för oss, och vi samlar bara in personuppgifter om det är relevant för din aktivitet på SkyLine Estate IVS.

Vid insamling, behandling och användning av dina personuppgifter följer vi alltid alla relevanta lagbestämmelser.

Vi lagrar bara dina personuppgifter så länge vi antingen är föremål för en laglig skyldighet att göra det, eller så länge det är relevant för det syfte för vilket det samlades in.

Information vi samlar in

Om du vill köpa och ta emot en produkt eller tjänst från oss, måste vi samla in vissa personuppgifter för att slutföra transaktionen och för att kunna erbjuda dig våra tjänster. Vi kan använda cookies för att hålla reda på innehållet i din kundvagn medan du använder vår webbshop.

Vi kan få information som namn, e-postadress, postadress, leveransadress (om den skiljer sig från postadressen), telefonnummer och betalningsuppgifter.

SkyLine Estate IVS samlar in och behandlar dina personuppgifter när du gör följande:

– Besök vår hemsida

– Slutför ett köp av våra produkter

– Skapar ett konto

– Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

– Skickar oss frågor, klagomål eller feedback

Datakontrollanten

Uppgifterna ansvariga för insamling, behandling och användning av din personliga information på www.limitlesscard.io är SkyLine Estate IVS, Monradsgade 17a St 1, cvr nr. 40223770

Grund för behandling och syfte

Vi samlar in din allmänna kontaktinformation som namn och adress för att leverera den produkt eller tjänst som du har köpt från oss. Vi samlar in din e-postadress för att skicka en orderbekräftelse och en leveransbekräftelse.

När du betalar för din produkt eller tjänst samlar vi in ditt namn, kortdata och IP-adress. Informationen som samlas in i samband med betalningstransaktionen används och lagras endast för betalningsavveckling och uppfyllande av avtalet. När betalningarna har slutförts kommer en del av dina data att vidarebefordras till Stripe, inklusive information som är nödvändig för att slutföra eller stödja betalningen, till exempel det totala inköpsbeloppet och faktureringsinformation.

Om du har gett oss ditt samtycke under registreringsprocessen eller på vår webbplats kommer vi att använda din e-postadress för att skicka ut ett nyhetsbrev. Du kan när som helst registrera dig för och avsluta prenumerationen på nyhetsbrevet. Alla nyhetsbrev innehåller också en länk för att avsluta prenumerationen. Om behandlingen av personuppgifter bygger på ditt samtycke har du rätten att återkalla samtycket när som helst.

Om du inte vill lämna de personuppgifter som krävs för att slutföra ett köp av en produkt kommer du tyvärr inte kunna köpa produkter från oss på vår webbplats.

Din information (utom din e-postadress om du har samtyckt till dess behandling i syfte att ta emot erbjudanden) kommer att raderas 5 år efter att du har mottagit din artikel eller tjänst.

Andra mottagare av personlig information

Vi säljer inte dina personuppgifter till tredje part och vi överför inte dina personuppgifter till tredje land.

Vi har vår webbplats på one.com och betalningssystem genom Stripe, som fungerar som vår databehandlare. All personlig information som du tillhandahåller på vår webbplats kommer att lagras i one.coms datacenter.

Vi använder externa företag som leverantörer för att leverera våra tjänster på bästa möjliga sätt. Dessa externa leverantörer är databehandlare och behandlar i vissa fall personuppgifter i samband med att de tillhandahåller tjänster till oss. Våra databehandlare behandlar bara personuppgifter i enlighet med våra instruktioner och i enlighet med lagkraven för databehandlare.

Vi har ingått databehandlaravtal med våra databehandlare, vilket är vår garanti för att de följer tillämpliga regler för skydd av dina personuppgifter.

Dina rättigheter

Som registrerad har du ett antal rättigheter, som vi måste se till att vi alltid uppfyller. Du har rätt att begära följande från oss: • Få
åtkomst till och få dina personuppgifter korrigerade / ändrad
e • Att ta bort personuppgifter

Dessutom har du rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter och du har rätt att lämna in ett klagomål till en dataskyddsmyndighet.

Om du inte längre vill att vi ska behandla dina personuppgifter, eller att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter, kan du också skicka en begäran om detta till vår e-postadress info@skylinecard.dk.

 

Följ oss på


Facebook-f


Linkedin-in


Instagram


Youtube

Om oss

  • CVR: 40223770
  • +45 60 47 35 03
  • info@skylinecard.dk

Leveranstider

  • Vi levererar ditt Skyline-kort inom 1-5 arbetsdagar. För större beställningar kan leveranstiden vara längre

Läs mer